Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika z siedzibą (87-100) Toruń, ul. Gagarina 11. Z Inspektorem Danych Osobowych można skontaktować się pisząc na adres: iod@umk.pl Dane są przetwarzane na podstawie: – art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (RODO) w celu wykonania umowy/zamówienia, lub – art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 dla wykonania określonego celu będącego naszym prawnie uzasadnionym interesem (np.: ewidencjonowanie korespondencji). Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 6 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi od organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie będą przekazane do osób trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.